Op woensdag 1 februari 2017 heeft het Vlaams Parlement de tijdelijke fiscale regularisatie goedgekeurd. Vlaamse belastingplichtigen kunnen daarmee tot 31 december 2020 eenmalig een ontdoken bedrag aangeven.

Zuiver Vlaamse belastingen

Deze regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen heeft de federale overheid in december 2016 een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gewesten.
De fiscale regularisatie zal in de praktijk slechts toegepast worden op de erfbelastingen, al kunnen ook registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting) geregulariseerd worden.
Enkel spontane aangiften zullen in aanmerking komen. De aangever geniet dan fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Wanneer de Vlaamse Belastingdienst of het gerecht zelf stappen gezet heeft, is regularisatie onmogelijk. Bezwaren tegen een mogelijke heffing is onmogelijk.

Onderscheid tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen

Voor de regularisatie gelden vlakke tarieven. Vlaanderen zal een onderscheid maken tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen. Voor niet-verjaarde ontdoken erfbelasting zou een tarief gelden van 35 procent voor de rechte lijn en 70 procent voor alle andere. Voor andere niet-verjaarde belastingen is het tarief 20 procent. Voor alle verjaarde bedragen betaalt de aangever 37 procent in 2017. Jaarlijks komt daar één procent bij om te eindigen op 40 procent in 2020.
De opbrengst van de regularisatie zal Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein gebruiken om de erfbelasting om te vormen. Die moet volgens Tommelein namelijk billijker worden.

Inmiddels zijn de documenten beschikbaar via volgende link : http://www.belastingen.vlaanderen.be/fiscale-regularisatie
Bron: Belga & IAB

 
http://www.belastingen.vlaanderen.be/fiscale-regularisatie