Situatie in PC 302

De werkgeversfederatie wou hierover dan ook een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten.  In afwachting hiervan deed ze op 30 september 2016 een kennisgeving “van het bestaan van een sectoraal gebruik betreffende de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan de occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst) in de horecasector.  Aangezien hierdoor de procedure tot officiële vaststelling van een gebruik werd opgestart, kunnen de betrokken werknemers dus alvast verder in cash worden uitbetaald tot na afloop van deze procedure.
Na deze kennisgeving werden de onderhandelingen om tot een cao te komen opgestart, maar er werd geen akkoord gevonden tussen de partijen.  Op 16 november 2016 kwam er dan ook een gemotiveerde verwerping van het bestaan van dit sectoraal gebruik.

Wat is het gevolg ?

Als gevolg van deze verwerping zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand aan de betrokken werknemers niet meer toegestaan zijn vanaf 2 februari 2017 (dit is na verloop van een termijn van twee maanden vanaf de officiële bekendmaking van de verwerping op de site van de FOD Werkgelegenheid).  Vanaf die datum moeten alle werknemers in het PC nr. 302 dan ook hun loon via overschrijving ontvangen.