Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen
Op voorstel van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, werd vandaag een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het fiscale luik regelt van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Dit voorstel is voor advies verzonden naar de Raad van State.
Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen kunnen voortaan naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook een tweede pijler verwerven die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders.
Concreet zullen zelfstandigen een belastingvermindering krijgen van 30% op de jaarlijkse premie en zal het eindkapitaal bij pensionering slechts belast worden tegen 10%.
De grootte van de premie is net zoals bij bedrijfsleiders afhankelijk van hun inkomen en wordt berekend aan de hand van de zogenaamde. 80% -grens, die de grootte van het te verzekeren aanvullend pensioen bepaalt.
Minister van Overtveldt: “Dit is goed nieuws voor de vele kleine zelfstandigen. Zij krijgen nu eindelijk ook de mogelijkheid krijgen om een aantrekkelijk extralegaal pensioen op te bouwen als appelje voor de dorst.”.