Aangiftetermijnen : https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax/indieningstermijnen-aangiften#q3

Formulier ; 121-275-1-aangifte-2019