Een nieuwe collega vertelt dat hij die ochtend zijn handelshuur heeft laten registreren. U huurt zelf al enkele jaren, maar van registratie is nooit sprake geweest. Moet u dit doen? Hoeveel kost het en wat levert het u op?
Moet u registreren?
Eigenlijk wel… Een schriftelijke handelshuur moet verplicht geregistreerd worden. Bij de meeste handelshuren wordt afgesproken dat de huurder hiervoor instaat en de kosten betaalt.
Wanneer? Volgens de wet binnen de vier maanden nadat het huurcontract is gesloten (dus niet na de aanvang van de handelshuur).
Waar? Dit kan enkel bij het registratiekantoor van de plaats waar het gehuurde goed gelegen is. U kunt het adres van het juiste registratiekantoor opzoeken via http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=NL – klik vervolgens op zoeken via bevoegdheden en selecteer bij administratie AKRED. Klik in de lijst eronder op registreren van huurcontracten van onroerende goederen en geef de postcode in van de gemeente waar het gehuurde pand gelegen is.
Wat neemt u mee? Drie exemplaren van het huurcontract, dat van de verhuurder en dat van uzelf plus een exemplaar dat op het registratiekantoor moet blijven.
Hoeveel kost het?
Het tarief bedraagt 0,2% op het totaal van de huursommen en de lasten.
Tip. Wanneer u als huurder bepaalde lasten moet dragen, bv. de onroerende voorheffing, dan heeft u er alle belang bij om deze in het huurcontract te schatten op 5% of 10%. Doet u dit niet, dan kan men er voor de registratie automatisch van uitgaan dat deze 25% van de huursommen bedragen en dan betaalt u dus meer.
Voorbeeld. Voor een handelshuur van negen jaar tegen € 1.500 per maand waarbij de huurlasten op 10% worden geschat, betaalt u € 356,40, zijnde ((€ 1.500 x 12) x 9 + 10%)) x 0,2%.
Huurhernieuwing. Ook wanneer u de handelshuur na negen jaar hernieuwt met schriftelijk akkoord van de eigenaar, moet u de hernieuwing opnieuw registreren tegen hetzelfde tarief.
Tip. Hier kunt u echter aan ontsnappen als de eigenaar slechts mondeling akkoord gaat met de hernieuwing. In dit geval kunt u enkel de aanvraag tot hernieuwing laten registreren en betaalt u slechts € 25. Vraag uw verhuurder dus, als hij akkoord gaat met de hernieuwing, dit niet schriftelijk te laten weten.
Wat heeft u eraan?
Toch belang bij. Als huurder heeft u er alle belang bij dat de registratie effectief gebeurt. Daardoor zullen immers ook andere personen dan de verhuurder de handelshuur moeten eerbiedigen.
Verkoop van het pand. Vindt de verkoop plaats na registratie, dan zal de nieuwe eigenaar de huurder er niet kunnen uitzetten, behalve als er een uitzettingsbeding in het huurcontract staat.
Tip 1. Verneemt u dat uw verhuurder plannen heeft om het pand te verkopen en is er geen uitzettingsbeding, registreer dan snel. Zelfs als de verhuurder in dit geval zou weigeren u zijn exemplaar van het huurcontract te geven, kunt u toch registreren met een kopie van uw eigen contract dat u ‘voor echt’ verklaart. Dit doet u eenvoudig door op de kopie ‘voor echt verklaard’ te schrijven en dit te ondertekenen.
Tip 2. Ook als de termijn van vier maanden verstreken is, kunt u de huur nog laten registreren. U zal in dit geval wel een boete moeten betalen die kan variëren van 1/10 tot 1/2 van de registratiekosten naargelang hoeveel u te laat bent. In ons voorbeeld betekent dit dus dat u tussen de € 35 en de € 175 zal moeten bijbetalen.
Ook na de zgn. wettelijke termijn van vier maanden kunt u uw handelshuur nog registreren. U betaalt dan wel een kleine boete. Wil uw verhuurder het pand verkopen, dan kunt u door registratie vermijden dat u eruit wordt gezet.