Elke vereniging van mede-eigenaars is vanaf 1 april 2017 verplicht de gegevens van haar syndicus in te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het gaat hier om een inschrijving van zijn functie als syndicus. Deze inschrijving staat los van de verplichting van de syndicus tot inschrijving van zijn onderneming in de KBO.
Voor welke syndici is de inschrijving verplicht?
De inschrijving is verplicht voor elke syndicus, professioneel of niet-professioneel, fysiek persoon of rechtspersoon. Ook de voorlopige syndicus die aangesteld werd hetzij door de algemene vergadering, hetzij door de rechter moet ingeschreven zijn.
 
Welke gegevens zijn noodzakelijk bij de inschrijving?
Het gaat om de identificatiegegevens van de syndicus en de datum waarop de opdracht van de syndicus van start gaat.
De aanvraag bevat dus de nodige stukken die die gegevens bevestigen.
Ook alle wijzigingen in de functie en doorhalingen moeten in de kruispuntbank van ondernemingen worden vermeld.
Elke aanvraag tot inschrijving moet gepaard gaan met het aanbieden van diverse stukken en het verstrekken van diverse gegevens, zoals:

  • het ondernemingsnummer van de vereniging der mede-eigenaars,
  • een uittreksel uit de akte van benoeming,
  • het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid als het om een natuurlijk persoon gaat,
  • het ondernemingsnummer en het rijksregisternummer of identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid van de vertegenwoordiger als het om een rechtspersoon gaat.

Waarom wordt de syndicus ingeschreven in de KBO?
Elke belanghebbende kan zo gemakkelijk kennis nemen van de gegevens van de syndicus van een mede-eigendom. Daarnaast kunnen de verenigingen van mede-eigenaars beter geïnformeerd worden als er problemen zouden zijn met een syndicus. De mede-eigendom heeft er dus belang bij na te gaan of haar syndicus opgenomen is in de gegevens van deze mede-eigendom in de KBO.
Waar kan men de inschrijving aanvragen?
U kan via ons kantoor de inschrijving in orde zetten. De inschrijving van de Kruispuntbank van Ondernemingen   kost 85,50 euro (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari).
Onze kosten bedragen 35,00 euro.
U kan ons bereiken per mail op info@fiscotax.be of per telefoon 03/246.00.70 of per fax 03/246.00.79
Wanneer moet de inschrijving in orde zijn?
De verenigingen van mede-eigenaars die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen op 1 april 2017, beschikken over een termijn van één jaar om de inschrijving van de syndicus te verwezenlijken.
De inschrijving moet dus ten laatste op 31 maart 2018 gebeurd zijn.
Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen