Beste confrater, 

Naar aanleiding van de fusie van het IAB en het BIBF met als doel beiden te verenigen in één nieuw instituut, het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants (IBA/ITAA), werden de verzekeringsprogramma’s die de BA beroepsaansprakelijkheid dekken van onze respectievelijke externe leden beëindigd.

Het ITAA behartigt de leden van het ,ITAA

De verdediging van de belangen van onze externe leden indachtig, hebben we onze partnermakelaars MARSH en WILLEMOT gemandateerd om de markt te raadplegen en een polis te onderhandelen die de belangen van onze externe leden verenigt en een optimalisatie van de dekking, die voldoet aan hun behoeften, combineert met een concurrentiële tariefstructuur.

Wij hebben het genoegen u de totstandkoming van een nieuwe collectieve polis aan te kondigen die inwerking treedt op 31/12/2019. Deze polis garandeert enerzijds de continuïteit van de dekking voor de huidige aangesloten leden en anderzijds de gelijkschakeling van de dekkingsvoorwaarden voor alle leden van ons nieuwe instituut.

Teneinde u toe te laten in alle rust de nieuwe polis met de aangepaste voorwaarden te onderschrijven, hebben wij van de verzekeraars de garantie gekregen dat zij de dekking van al onze leden, die reeds op de huidige collectieve polissen hebben ingetekend, tot 15 februari 2020 zullen handhaven.

WAT MOET U CONCREET DOEN?

> U bent reeds toegetreden tot de collectieve polis?

Indien u reeds bent toegetreden tot de collectieve polis zal u eerstdaags gecontacteerd worden door onze partnermakelaar Willemot die zal u bijstaan bij het vervullen van de formaliteiten nodig om de continuïteit van de dekking te verzekeren en zal u informeren over de aangepaste voorwaarden.