Vanaf 1 juli 2017 krijgen ondernemingen die hinder ondervinden door werkzaamheden onder bepaalde voorwaarden automatisch een hinderpremie van de Vlaamse overheid. Wie wil genieten van de premie, moet dus niet langer zelf een berg papierwerk doorworstelen.
De maatregel is bedoeld voor kleine ondernemingen die maximaal 9 werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten (bv. horeca, bakker of apotheker). Daarnaast moet de zaak vaste openingstijden hebben. Tenslotte moet de onderneming ernstige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Dit betekent dat:

  • de werfzone een oppervlakte heeft van meer dan 50 m2;
  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten;
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

De ondernemingen die in aanmerking komen, krijgen voor de startdatum van de werkzaamheden een brief van de Vlaamse overheid. Vervolgens kan de onderneming de premie online aanvragen. De uitbetaling zelf gebeurt nog voordat de werken van start gaan.
De hinderpremie bedraagt 2 000 euro en wordt maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode uitbetaald. De ondernemingen die tijdens de werken toch moet sluiten omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, kunnen bijkomend een sluitingspremie aanvragen. Deze bedraagt 80 euro per sluitingsdag.
Uiteraard kunnen wij u bijstaan bij het invullen van de aanvraag. U kan ons bereiken op het nummer 03/246.00.70 of op het mailadres : info@fiscotax.be
 
bron : acerta