Vergeet uw voorraad niet op te maken voor 31/12/2017 !

Indien u goederen verkoopt met eventueel bijhorende diensten dient u rond het einde van het boekjaar een voorraadtelling te doen.
Onder voorraad wordt verstaan:

  • aangekochte goederen die verder verkocht of gebruikt kunnen worden in het productieproces (grondstoffen, “basismaterialen”, handelsgoederen, …)
  • goederen in bewerking (g.i.b.) ook wel halffabricaten genoemd (“work in process” WIP)
  • eigen geproduceerde, afgewerkte producten
  • Bestellingen in uitvoering (geleverde goederen/diensten opgenomen in de kosten, maar nog niet gefactureerd aan uw klant)

U dient dus een lijst op te maken van de niet-verkochte goederen met vermelding van hun aantal en hun waarde (gemiddelde prijs mag).
Wat dient er in minimaal in de voorraadlijst opgenomen te worden :
– de naam van het product
– de hoeveelheid
– uw aankoopprijs (eventueel gemiddelde prijs)
Mocht u werken met bestellingen in uitvoering : een opsomming van de kosten d.m.v. een verwijzing van de aankoopfacturen met hun bedrag volstaat.