Het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie is een centraal punt waar u als burger, onderneming of organisatie een melding kunt doen wanneer u vermoedt dat een burger of onderneming sociale fraude pleegt.
Wat meldt u hier?

U gebruikt het meldpunt om de volgende feiten aan te geven:

 • Oneerlijke concurrentie / sociale dumping

  Een onderneming betaalt haar personeel te weinig, betaalt geen sociale lasten, werkt met schijnzelfstandigen of buit mensen op een andere manier uit. Daardoor kan ze onrealistisch lage tarieven bieden aan haar klanten. Ondernemers en zelfstandigen die de regels volgen, worden zo uit de markt geprijsd.

 • Problemen met uw verloning, arbeidsduur en jaarlijkse vakantie

  • Uw werkgever betaalt uw loon en/of vakantiegeld niet of niet correct uit.
  • U moet veel (onbetaalde) overuren presteren.
  • U moet op zondagen werken (zonder correcte vergoeding)…
 • Zwartwerk

  • Een onderneming stelt personeel (gedeeltelijk) in het zwart te werk.
  • Iemand ontvangt uitkeringen en klust bij zonder dat te melden.
  • Iemand werkt na zijn uren, maar geeft dat niet aan…
 • Samenwonen / verhuizen zonder aangifte te doen

  Iemand ontvangt een uitkering en geeft niet aan dat hij samenwoont of verhuist (naar het buitenland). Door geen aangifte te doen, behoudt hij de (hogere) uitkering.

 • Fraude kinderbijslag

  • Het gezin met kind(eren) woont niet langer op het adres (ze zijn definitief verhuisd, of iemand anders leegt de brievenbus tijdens hun afwezigheid).
  • Iemand (alleenstaand/gescheiden/weduwe/weduwnaar/…) woont officieel alleen met kinderen, maar woont eigenlijk samen zonder dit aan te geven (alleenstaande/gescheiden/weduwe/weduwnaar met kinderen).

Geen anonieme meldingen

Anonieme aangiftes worden niet behandeld. Het gebruik van een valse identiteit is strafbaar.

Burgers

U moet uw volledige naam, rijksregisternummer en e-mailadres opgeven. Uw rijksregisternummer vindt u terug op de achterkant van uw identiteitskaart, onder “Identificatienummer van het Rijksregister” (formaat xx.xx.xx-xxx.xx).

Ondernemingen

Als onderneming bent u verplicht uw ondernemingsnummer (KBO) en e-mailadres op te geven.

Gemachtigde professionele partners

U moet zich aanmelden via uw elektronische identiteitskaart. De toepassing vult uw gegevens dan automatisch in.
Uw e-mailadres is verplicht; u kunt eventueel ook uw telefoonnummer opgeven.
Hulp nodig?

 • Hebt u geen toegang tot de toepassing? Neem contact op met de lokale beheerder van uw onderneming of met het Contactcenter.
 • Hebt u een technisch probleem? Neem contact op met het Contactcenter.

Het Contactcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 7 uur tot 20 uur, op het nummer 02 511 51 51. (Buiten deze uren kunt u vragen om teruggebeld te worden. Een operator van het Contactcenter belt u dan de volgende werkdag op.)

Uw identiteit wordt beschermd

De sociaal inspecteurs mogen uw identiteit aan niemand bekendmaken “ zelfs niet voor een rechtbank”, tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming geeft. Ook aan een werkgever of zijn vertegenwoordiger mogen ze niet zeggen dat hun onderzoek is opgestart op basis van uw melding.